Safety First
Drošība
pirmajā vietā
Tālruņa numurs
+ 371 26-81-41-27
Mūsu birojs Rīgā
Katlakalna Iela 9a, Rīga

Sertificēti darba
aizsardzības
speciālisti

Darba aizsardzības pakalpojumi
Ugunsdrošības pakalpojumi un evakuācijas plānu izstrāde
Civilās aizsardzības pakalpojumi

Saņemiet darba aizsardzības speciālista bezmaksas konsultāciju

Ja vēlaties saņemt konsultāciju, aizpildiet pieteikuma anketu tiešsaistē.

Mūsu uzņēmuma misija

Sergejs Strautiņš
Uzņēmuma Safety First vadītājs
SAFETY FIRST misija ir sniegt klientiem augstas kvalitātes pakalpojumus darba aizsardzības jomā. Uzņēmuma nosaukumā „SAFETY FIRST”, kas, tulkojot no angļu valodas, nozīmē „DROŠĪBA PRIMAJĀ VIETĀ”, ir skaidri pateikta uzņēmuma vīzija, ko mēs cenšamies sniegt, izglītojot klientu. Mēs gribam panākt to, lai mūsu klientu darbinieku veselība un dzīvība vienmēr būtu galvenā prioritāte, lai darbinieki rūpējas viens par otru, lai darba devējs vienmēr domātu par saviem darbiniekiem un censtos iespēju robežās uzlabot darba vidi, kā arī atmosfēru kolektīvā.

Mūsu pakalpojumi

Risku novērtējums
Veicam darba vides riska faktoru novērtēšanu visās darbības jomās (tostarp bīstamajās nozarēs), arī apgaismojuma un mikroklimata indikatīvos mērījumus. Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem bīstamo nozaru uzņēmumos, kuros strādā vairāk nekā 11 cilvēku, veikt risku novērtēšanu drīkst tikai kompetents darba aizsardzības speciālists.
Bīstamo nozaru saraksts
Instruktāžas
un apmācības
Izstrādājam darba aizsardzības instrukcijas. Veicam instruktāžas darba vietā. Sagatavojam videoinstrukcijas. Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem bīstamo nozaru darbiniekiem instruktāžas ir jāveic vienu reizi pusgadā. Veicam celtņu operatoru, stropētāju, pacēlāju operatoru apmācības, kā arī apmācām darbam augstumā un slēgtās tvertnēs.
Ugunsdrošība
Izstrādājam ugunsdrošības instrukcijas. Veicam ugunsdrošības instruktāžas un praktiskās apmācības. 2016. gadā tika pieņemti jauni LR Ministru kabineta noteikumi par ugunsdrošību, saskaņā ar kuriem katram objektam ir jābūt izstrādātai atsevišķai ugunsdrošības instrukcijai.
Nelaimes gadījumu izmeklēšana
Mums ir pieredze letālu, smagu, kā arī ārzemēs notikušu nelaimes gadījumu izmeklēšanā. Sniedzam nelaimes gadījumu pilnīgas izmeklēšanas un reģistrēšanas pakalpojumus Valsts darba inspekcijā. Diemžēl pagājušajā gadā Latvijā darba vietās notika 192 smagi (tostarp 26 letāli) nelaimes gadījumi.
Obligātās
veselības pārbaudes
Veicot darba vides riska novērtējumu, izstrādājam obligāto veselības pārbaužu sarakstu darbiniekiem. Ārstu komisija mūsu arodslimību speciālista vadībā izbrauc uz jūsu uzņēmumu, tā ļaujot būtiski ietaupīt jūsu uzņēmuma tiešos un netiešos izdevumus.
Individuālie aizsardzības līdzekļi
Izstrādājam konkrētajai darba vietai (darba veidam) nepieciešamo individuālo aizsardzības līdzekļu (IAL) sarakstus, izvērtējot riskus, pārbaudām tos. Mūsu klientiem piedāvājam darba apģērbu, aizsargapavus, ķiveres, vestes, aizsargbrilles un citus IAL.
Uzņēmuma dibinātājiem
Uzņēmuma darba aizsardzības speciālistiem
var tikt piemērota kriminālā un administratīvā atbildība par darba aizsardzības noteikumu neievērošanu darba vietā

Uzņēmums Safety First

SIA "SAFETY FIRST" ir ieviesta kvalitātes pārvaldības sistēma, kura ir sertificēta kā atbilstoša starptautiskajam standartam ISO 9001:2015. Sertifikātu mums izsniedza pasaulē atpazīstama sertificēšanas kompānija Bureau Veritas.

Mūsu priekšrocības

Sadarbības pieredze ar starptautiskiem uzņēmumiem
Mūsu speciālistiem ir liela pieredze ar starptautiskiem uzņēmumiem un Latvijā īstenotiem stratēģiskiem projektiem. Sadarbojoties ar klientiem, ievērojam augstus starptautiska līmeņa darba aizsardzības standartus.
Individuāla pieeja ikvienam
Katram klientam pievēršamies individuāli. Ar savu pieredzi un neizsīkstošo enerģiju panākam, ka darbinieku veselība un drošība vienmēr ir pirmajā vietā.
Veidojam precīzus pārskatus
Veicam augstas kvalitātes darba vides uzraudzību, sagatavojot precīzus pārskatus ar novērojumiem un precīziem norādījumiem pārkāpumu novēršanai. Palīdzam klientam risināt principiālas darba aizsardzības problēmas, ņemot vērā savu pieredzi līdzīgās darbavietās.
Izstrādājam videoinstrukcijas
Lai instruktāžas darba vietā būtu uzskatāmas un augsti efektīvas, izstrādājam videoinstrukcijas un prezentācijas. Tas ir labākais un ātrākais veids, kā sniegt svarīgu informāciju, būtiski atvieglo darba aizsardzības speciālista darbu, īpaši ‒ lielas personāla mainības apstākļos.
Sadarbojamies ar Valsts darba inspekciju
Darba aizsardzības jautājumos sadarbojamies ar Valsts darba inspekciju. 2019. gadā mūsu uzņēmums Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros noslēdza līgumu ar inspekciju.
Mums ir profesionālās atbildības apdrošināšana
Mūsu kompetentās institūcijas darbība ir apdrošināta par 28 460 eiro. Ja mūsu vainas dēl notiks jebkāds incidents, kura rezultātā uzņēmumam tiks radīti materiālie zaudējumi, tos segs mūsu apdrošināšana. Par laimi, mūsu darbības laikā nav noticis neviens tāds gadījums.

Daži uzņēmumi atļaujas kopēt dokumentāciju un izstrādāt to, pat neizbraucot pie klienta. Tādā veidā riskus izvērtē pa tālruni...

Mēs vienmēr izbraucam uz objektu un savu darbu darām pēc labākās sirdsapziņas.

Mūsu klienti
un īstenotie projekti

ABB Latvija
Bonava Latvija
YIT Lietuva
Stenders
Orkla Confectionery & Snacks Latvija
Staburadzes konditoreja
Ādažu čipsi
Laima
RIMI Latvija
AlfaRent
Billerudkorsnas
Stockmann
Termex
Amplexor
Menard
Energoremonts Rīga
Adrese
Katlakalna Iela 9a, Rīga
Tālrunis
Rekvizīti
SIA "Safety First"
Skolas 17-5, Salaspils, LV 2121
40103694211
A/S „Swedbank”
LV11HABA0551036928883
HABALV22

Saņemiet darba aizsardzības speciālista bezmaksas konsultāciju

Ja vēlaties saņemt konsultāciju, aizpildiet pieteikuma anketu tiešsaistē.